Sök på hemsidan


Kontakt

DACADT AB
Kontor:
Kalmarvägen 30
57971 RUDA
Verkstad:
Företagarevägen 10
Smedby Kalmar
39350 KALMAR

0707883058

E-mail: service@dacadt.se

Hamling av träd.

Hamling  är en skötselsteknik som kan utföras på de flesta lövträd, till exempel lind eller ask. Tekniken går ut på att samtliga grenar beskärs med regelbundna intervall på mellan 3 och 20 år. Hamling utförs på sensommaren innan löven fälls.
Personal som arbetar med hamling är certifierade att utföra beskärning av träd, samt innehar övriga cetrifikat för att utföra arbetet och en gedigen erfarenhet.